Spojnice – konstrukcija, funkcija i moguća oštećenja

Sistem za prenos snage putničkih vozila