Vještačka inteligencija

Bosch podučava automobile kako da uče i preduzimaju odgovarajuće radnje